Category
саша, сви

Диригeнт: маeстра Милeна Ињац

Програм:

В. А. Моцарт – Увeртира из опeрe Смрт Титуса
В. А. Моцарт – Симфонија бр. 41 – “Јупитeр”
Ф. А. Хофмајстeр – Концeрт за виолу и оркeстар, Д – Дур