Category
саша, сви

19. СЕПТЕМБАР – СРЕДА
22.00 Мокрањчева родна кућа
Концерт: Вечерња серенада
Саша Мирковић, виола
Nach Bach + 1 – композиције српских аутора
инспирисане Баховим свитама за виолончело

ПРОГРАМ

Драгана Јовановић (1963)
Svita in D за соло виолу
Nachprelude
Rockallemande
Sevdahsarabande
Chochekgigue
*
Драшко Аџић (1979)
Study Nr. 4 за виолу и електронику

*

Александра Вребалов (1970)
Spell nr. 7
*
Зоран Ерић (1952)
Списак бр. 1
Preludijum
Alemanda
Kuranta
Sarabanda
Gavota