Category
ансамбл, саша, сви

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

– L’Estro Armonico, Op. 3, Концерт бр. 10 у ха-молу за четири виолине, виолончело и гудаче, RV 580

  Allegro ,  Largo e spiccato, Allegro
Виолинисткиње Александра Милановић, Миа Ковачевић, Серин Мансоури и Наталија Стошић

– L’Estro Armonico, Op. 3, Концерт бр. 8 у а-молу за две виолине, RV 522

 Allegro, Larghetto e spirituoso, Allegro
Виолинисtкиње  Луна Костадиновић, Милана Бјелобаба

– Концерт за виолончело у ге молу, RV 417

 Allegro, Andante, Allegro

Виолончелиста Ђорђе Милошевић

– Концерт за два виолончела (две виоле) у ге-молу, RV 531

 Allegro, Adagio, Allegro

Виолисти Саша Мирковић и Ивана Узелац

– L’Estro Armonico, Op. 3, Концерт бр. 11 у де-молу за две виолине, виолончело и гудаче, RV 565

 Allegro, Adagio spiccato e tutti, Allegro, Largo e spiccato, Allegro

Виолинисткиње Јелена Матовић и Милица Жугић

Виолончелиста Павле Савић

 

– Концерт за фагот у ге-молу, RV 495 (аранжман за виолу)

 Presto,  Largo, Allegro

Виолиста Саша Мирковић